COMISSIONS

ECONOMIA

L’objectiu d’aquesta comissió és assegurar l’autofinançament de la Parròquia. És per aquest motiu que vetlla per l’economia de la Parròquia fent un seguiment dels ingressos i de les despesses.
Informa puntualment a la comunitat de l’economia i és l’encarregada de preparar les col.lectes extraordinàries quan són necessàries.

LITÚRGIA

Té cura de les celebracions eucarístiques dominicals, les celebracions diàries i de les festivitats. Prepara les lectures, les pregàries, l’altar, els ornaments florals, els cartells del presbiteri segons el temps litúrgic, els cantorals, els ornaments litúrgics, el ciri pasqual, les pregàries, els llantions, etc…
També és l’encarregada de la neteja del presbiteri, de la capella del Santíssim, dels altars laterals i de tota l’església.

FE I CULTURA

Informa, promou i prepara activitats culturals de tot tipus relacionades amb el món de la fe i de la Parròquia de la Puríssima i els seus parroquians. Les activitats poden ser: xerrades, clubs de lectura, visites culturals, audicions, cinefòrums, audiovisuals…

ARXIU-MUSEU

L’arxiu del la Parròquia de la Puríssima gestiona el patrimoni artístic, històric i cultural de la parròquia. Es va crear el 1987 a proposta del Sr. Jaume Busqué a Mn. Joan Nonell. Des de llavors i gràcies al voluntariat es conserva el patrimoni de la parròquia. Com arxiu ha rebut l’aprovació de les institucions sabadellenques dedicades a la història, i ha estat qualificat entre els millors catalogats existents a la Diocèsi

JOGUINES

La comissió de joguines es va iniciar a finals dels anys 70 principis dels 80 quan Mossèn Nonell, rector de la Puríssima, va pensar que les joguines que es llençaven, es podien aprofitar per altres nens que no en tenien.El nostre objectiu és procurar que tots els nens i nenes de la ciutat tinguin per Reis unes joguines dignes per tal de mantenir l’il·lusió, sigui quina sigui la seva situació familiar i econòmica.

OBRES

Planifica i realitza el manteniment de l’església. Si les obres són de gran embergadura en supervisa el correcte desenvolupament.

JUSTÍCIA I PAU

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té per finalitat la promoció i la defensa dels Drets Humans, la justícia social, la pau, el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. La seu de Sabadell està a la nostra Parròquia i en la nova