Missa beat Pare Rodamilans

Com cada 27 de juliol, la parròquia de la Puríssima, en la missa de les 8 del vespre, commemora la mort del beat Pare Àngel Rodamilans. Després d’escoltar una de les seves composicions es va a l’altar de la Mare de Deú de Montserrat, on es troba el medalló, per resar unes pregàries.