GRUPS

PORTANTS DEL SANT CRIST

Vetllen per la tradició i l’espiritualitat de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. Realitzen el Via Creu els divendres i diumenges en temps de Quaresma. 

CÀRITAS PARROQUIAL

S’abasteix amb donacions de menjar per part dels feligresos i algunes de les escoles de la nostre ciutat. 

BÍBLIA

Es reuneix per aprofundir en l’estudi de la Bíblia un dijous al mes. Cada curs es treballa un llibre o conjunts de llibres de la Bíblia. 

VOLUNTARIAT GENT GRAN

Es visiten les avies i als avis un cop a la setmana a les seves cases o residències, per tal de fer companyia. També es fa una visita al Santuari de la Salut, es celebra el Nadal i Pasqua. 

UNIÓ DE MARES

L’objectiu és fomentar la formació religiosa i humana de les seves associades. Col·laboren amb Càritas parroquial.

MÚSICS

La parròquia té 2 grups estables per animar les celebracions litúrgiques del dissabte i del diumenge al vespre. També animen les celebracions més importants.

TAIZÉ

Es reuneixen cada dimecres a la Capella de la Mare de Déu de Riusec per pregar i meditar.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA

Està format pel grups de Sant Marc, Sant Mateu, Sant Lluc, Sant Joan i Sant Pau. Es reuneixen quinzenalment per reflexionar i aprofundir sobre l’Evangeli.

VIDA CREIXENT

Moviment cristià que agrupa homes i dones que han arribat a l’edat de jubilació i es reuneixen per reflexionar sobre la fe un cop al mes.

MATRIMONIS

 L’activitat principal d’aquest grup és l’aprofundiment i estudi dels temes relacionats amb la fe i el matrimoni cristià. 

ESPLAI LA TREPA

Infants i adolescents que es reuneixen cada dissabte. Es fomenten els valors cristians. Formen part del Moviment de centres d’Esplais Cristians.

 

ACCIÓ CATÒLICA

Grup d’antics joves d’Acció Catòlica. Es reuneixen per reflexionar sobre la fe.