PORTAVEU

Butlletí d’informació de les activitats de la parròquia iniciat per Mossèn Joan Nonell l’any 1971. Va començar sent una publicació mensual fins el març de 1973 que va passar a ser setmanal. Des de ja fa 20 anys n’és la seva redactora l’Elvira Recasens.

2020

Febrer

gener