La Puríssima

El dia 8 de desembre, com cada any, la Parròquia va celebrar la seva Festa Major. Tota la comunitat en va participar. Aquest any, degut a la pandèmia, no hi va haver una única missa solemne sinó que cada una de les misses del dia ho va ser. Després de cada celebració es va poder visitar l’exposició a la Sala del Beat Àngel Rodamilans que han preparat la comissió Arxiu-Museu. sobre “Els escuts de Sabadell”: També es va posar a la venda el calendari de la Parròquia.