Celebració del Nadal a la Catequesi familiar.

Els pares, mares, nens i nenes junt amb les catequistes es van reunir abans de la missa familiar per tal d’ornamentar els altars. En aquesta celebració els nens i nenes van portar aliments que van deixar en unes cistelles a l’altar.

Al final de la missa mossèn Joan va beneir els nens Jesús que tots els infants havien portat de casa.