Arcadi Oliveres. Celebració de comiat

ESTEM OBLIGATS A NO PERDRE MAI L’ESPERANÇA

L’Arcadi era un home de fe i d’esperança. Un profeta dels nostres dies, animat interiorment per l’evangeli de l’amor. Mogut per l’esperança que la justícia i la pau acabaran triomfant, i que tots els nostes esforços donen el seu fruit, encara que de vegades no ho sapiguem veure-ho.

Era un referent moral i sabem que la seva persona i el seu llegat perduren. Cal, però, que més enllà d’admirar-lo i recordar-lo, prenguem tots plegats el compromís col·lectiu de posar en pràctica el seu mestratge. Com ell deia: “Estem obligats a no perdre mai l’esperança“. I per això, tots ens hem de sentir també obligats a lluitar sempre per fer realitat aquesta esperança.