Missa Acció de Gràcies.

Dimarts 11 de juny es va celebrar una missa d’Acció de Gràcies per commemorar els 40 anys de l’ordenació de Mn. Joan. L’Eucaristia va estar presidida per Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa i concelebrada per més de 20 mossens i diaques de la diòcesi de Barcelona. També van assistir-hi de l’alcaldessa de Sabadell, l’Excma. Sra. Marta Farrés, i la Tinent d’alcaldessa la Il·lma. Sra. Mar Molina.

IMATGES DE L’EUCARISTIA

IMATGES DE LA CELEBRACIÓ A L’URPÍ