Sant Pau de Riusec

A l’àrea on actualment està situat el centre comercial Ikea hi ha una església romànica “Sant Pau del Riu-sec”, annexa a una sagristia, ambdues recentment restaurades. Durant els treballs de restauració del complexa es va identificar que l’església està construïda sobre una antiga població romana, de fet dues poblacions, que indica la importància històrica d’aqueta àrea, situada a prop del Riu-sec. El complex està situat dintre del terme municipal de Sabadell i pertany eclesiàsticament a la parròquia de La Puríssima de Sabadell.

Per tot això, un grup de veïns varem crear una entitat: “Amics de Sant Pau del Riu Sec (ASPRS)” que te com a finalitat: estimular l’estudi arqueològic i preservar i conservar el complex de Sant Pau del Riu-sec mitjançant la realització d’actes de sensibilització.  

Des de la creació d’ASPRS al 2015, hem portat a terme nombrosos a actes de sensibilització: conferencies; exposicions a les biblioteques de Sabadell, la primera a Vapor Badia; creació d’un retallable-maqueta; impuls d’activitats educatives relacionades amb el complex de Sant Pau de Riu-sec; creació d’un butlletí específic per donar difusió a les nostres activitats, etc.

Butlletí número 3

Butlletí número 2

Butlletí número 1