Publicacions

Setmanalment s’edita el Portaveu que vol ser un mitjà de comunicació i participació de la vida comunitaria. Tracta temes de caire religiós i humanístic de la realitat més propera. Aquesta publicació cobreix diversos continguts: entrevistes, notícies, testimonis, retalls d’història, litúrgia,curiositats parroquials …