Post Comunió

Dirigit a nens i nens de 10 a 12 anys. És una continuïtat de la catequesi familiar. Es va coneixent més profundament a Jesús, interioritzant la seva figura per poder seguir el seu exemple. Al llarg d’aquests dos anys, es va aprenent a viure la fe en grup, i es comença a comprendre la Bíblia i a comunicar-se amb Déu a través de la pregària. També està oberta a nois i noies que lliurement decideixen conèixer, seguir i comprometre’s amb Jesús i rebre el sagrament del Baptisme i la Comunió.