Portants

Els Portants de la Congregació de la bona mort són els encarregats de portar el Sant Crist durant el temps Quaresmal, especialment en el Via Crucis. Col.laboren en els actes de la Setmana Santa de la Parròquia.
Formen part de la Germandat dels portants arxiprestal.

Portants del Sant Crist Via Crucis de Divendres Sant

Activitats extraordinàries més destacables

Via Creu al Santuari de la Salut. Romeria de Montserrat. Festivitat de la Santa Creu (14 de setembre). Via Creu a nivell arxiprestal el divendres Sant. Cel.lebració de la Invenció Santa Creu a Sant Salvador el 3 de maig.