Música

A la Parròquia hi ha diferents grups que col·laboren en les celebracions litúrgiques:
– La Coral del Vallès de la Parròquia de la Puríssima.
– Grups de guitarres i altres instruments.