Missa de 2n Curs de la Catequesi Familiar

Dissabte 8 de febrer vam tenir la celebració dels infants de segon curs catequesi on van explicar que en els Sagraments trobem a Jesús ressuscitat, rebem la gràcia, la llum i la força de l’Esperit Sant.

Per rebre aquest gran do cal acollir-lo amb fe i amb amor.

Darrera l’altar van fer un mural explicant els 7 sagraments que van units als grans moments de la vida:

-Sagraments d’ Iniciació cristiana: Baptisme, confirmació, i eucaristia.

-Sagraments de curació : reconciliació, i unció dels malats.

-Sagraments de missió: ordre sacerdotal i matrimoni.