Matrimonis

Hi ha diversos grups de nous matrimonis: Nous Matrimonis, Grups de la Mare de Déu… Tenen com activitat principal l’aprofundiment i estudi dels temes relacionats amb la fe i el matrimoni cristià tot compartint vivències, fent amistat i avançant en l’espiritualitat.

Matrimonis acollidors

Es tracta d’una inicitiva adreçada a les parelles que volen realitzar el sagrament del matrimoni i han fet la inscripció al despatx unificat de la Puríssima. Cada matrimoni acollidor disposa d’un horari diferent i les parelles que es volen casar cerquen l’horari que els hi va mes bé.

La trobada es desenvolupa en un ambient familiar i de respecte. Treballem els temes més importants de la vida matrimonial que són: la convivència, l’amor, la sexualitat, els fills i el sagrament del matrimoni. L’acolliment es completa amb una trobada de tots els matrimonis de cada mes amb el Mossén per tal de parlar de la cerimònia i de totes aquelles coses que han de saber de la documentació i dels papers que hauran d’aportar.

Activitats extraordinàries més destacables

El grup de matrimonis acollidors es reuneix tres vegades l’any per coordinar, per animar i per prepar la trobada anual. Des de l’any 2000 preparem cada tardor una trobada amb tots els matrimonis que hem acollit. La convocatòria es fa a través d’una trucada i una carta personalitzada on els expliquem el motiu de la trobada i les activitats que es realitzen a la Parròquia per a ells. En els darrers anys hem arribat a convocar un total aproximat de 200 matrimonis, d’aquest n’han sortit tres grups, dos d’ells encara actius.