Justícia i Pau

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té per finalitat la promoció i la defensa dels Drets Humans, la justícia social, la pau, el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. La seu de Sabadell està a la nostra Parròquia i en la nova etapa es vol treballar especialment en temes de consum responsable, sostenibilitat i comerç just.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre d’altres activitats, Justícia i Pau denuncia casos de tortura i altres violacions dels Drets Humans. Desenvolupa accions per promoure l’increment de l’ajut oficial al desenvolupament, l’abolició del deute extern dels països pobres i la justícia en les relacions comercials internacionals. Denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d’armes i pressiona a favor del desarmament. Promou la banca ètica, el comerç just i el consum responsable. Exigeix mesures de lluita contra la pobresa i la marginació social, defensa els drets de les persones empresonades i la seva reinserció social…

Justícia i Pau obté el finançament per diversos canals i té molta cura a ser independent; entre els seus membres hi ha pluralitat d’opinions dins d’una voluntat transformadora de la societat i del món actuals.

Més informació

Hi esteu tots convidats!