Grups

La Parròquia de la Puríssima té sis grups que a través de les seves activitat els membres de la comunitat poden aprofundir la seva fe.