Grups de músics

Hi ha dos grups estables de músics que col·laboren en les misses:
– Grup de dissabte que cada setmana toca a la missa de les 20:30h.
– Grup de diumenge que cada quinze dies toca a la missa de les 21:00h.

Aquests grups també col·laboren en les celebracions especials com Nadal, Vetlla Pasqual, primeres comunions i confirmacions que es fan a la Parròquia.