Economia

L’objectiu d’aquesta comissió és assegurar l’autofinançament de la Parròquia. És per aquest motiu que vetlla per l’economia de la Parròquia fent un seguiment dels ingressos i de les despesses.
Informa puntualment a la comunitat de l’economia i és l’encarregada de preparar les col.lectes extraordinàries quan són necessàries.