Localització i contacte

Podeu trobar la Parròquia de la Puríssima de Sabadell al centre de la ciutat. Per contactar amb nosaltres podeu dirigir-vos a:

Església: Via Massagué, 21
Casal Parroquial: Capmany, 36 08201 Sabadell
Telèfon: 93 725 14 41
Mail: secretaria@purissimasabadell.org

Rector: Mossèn Joan Nadal

Al següent link podeu accedir al planol d’ubicació del centre, podeu fer un zoom sobre ell i navegar per la imatge per a cercar la seva ubicació: