Consell Parroquial

consell-parroquialEl consell parroquial és on es troben els representants de les diferents comissions que hi ha a la Parròquia, la seva funció és aconsellar al rector en totes les decisions que s´hagin de pendre siguin pastorals, econòmiques, obres, etc… Es reuneix un cop al mes.