Comissions

La Parròquia de la Puríssima està gestionada per 8 comissions. Cada una d’elles té una tasca específica i ajuden a Mossèn Joan en el dia a dia de la Parròquia. Totes les comissions estan compostes per voluntaris.