Catequmenat

Destinat a adults que no han estat batejats, confirmats o que no han rebut la comunió, també a aquells crisitans que havent rebut els sagraments s´han apartat de la fe i volen retornar.