Bíblia

Aquest grup es reuneix per aprofundir en l’estudi de la Bíblia. Cada curs es decideixen uns temes per estudiar i meditar.