Beques

La Parròquia dota de beques per a llibres i estudis a nens i nenes de famílies amb problemes econònics, atur , desectructurades, etc.
Es contacta amb els tutors de l’escola dels nens i es fa un seguiment de les notes que es possen en coneixement del grup.
En general es tracta d’alumnes que cursen ESO, alguns continuen amb una formacio professional. Fins i tot hi ha algun que està estudiant carrera universitària.