Associacions acollides

La Parròquia cedeix els seus locals a entitats sense ànim de lucre.