Concurs de fotografia

Concurs de fotografia

La parròquia ha organitzat un concurs de fotografia amb el suport tècnic de Càmera Club. per tal de commemorar el 150è aniversari. Animeu-vos a participar.

Les bases són les següents:

Tema:

Fotografia de qualsevol dels actes culturals programats per celebrar els 150 anys de la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell (del 8/12/2017 al 16/6/2018), així com d’aspectes de la vida parroquial i del seu edifici i patrimoni.

Participants:

Qualsevol persona afeccionada a la fotografia.

Obres:

Fins a 5 fotografies, en COLOR o BLANC I NEGRE. Inèdites. Tècnica lliure, en format digital.

Presentació:

Les obres s’hauran de presentar en format JPEG, amb les següents mides:

  • Fotografies horitzontals: 1920 píxels d’amplada per l’alçada proporcional
  • Fotografies verticals: 1080 píxels d’alçada per l’amplada proporcional.

Identificació:

Els arxius aniran nomenats indicant-hi el nom de l’autor i el número de fotografia (Ex./ Nom_Cognom-1, Nom_Cognom-2,…)

Admissió:

Hi haurà un jurat d’admissió que vetllarà pel compliment de les bases.

Drets:

Gratuïts.

Enviaments:

Les fotografies es podran lliurar fins al dia 15 de setembre de 2018 a l’adreça de correu electrònic: concurs150purissima@gmail.com especificant en el títol: “Concurs Fotografia”.

Utilitzant l’opció de confirmació de lectura i se’n confirmarà la recepció.

En el correu caldrà indicar el nom de l’autor i un telèfon de contacte.

En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personal que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en un fitxer, la finalitat del qual és la gestió d’aquesta convocatòria.

Jurat:

Estarà constituït per membres de Càmera Club Sabadell i del centre parroquial.

Veredicte:

Serà públic i el resultat inapel·lable.

PREMIS*

Primer premi: 300 € i record

Segon premi: 200 € i record

Tercer premi: 100 € i record

*Aquests premis estaran subjectes a la retenció de l’IRPF conforme ho estableix la legislació vigent.

A més, se seleccionaran 25 fotografies que seran impreses i exposades a la parròquia.

Els autors de les obres seleccionades hauran d’enviar les fotografies en alta definició (300 ppp) per tal de poder ser impreses en bona qualitat.

CALENDARI

Termini d’admissió d’obres: 15 de setembre de 2018

Veredicte: Finals de setembre de 2018.

Lliurament de premis: Tindrà lloc du rant el Dinar de Germanor que se celebrarà a l’Hotel Urpí el dia 8/12/2018.

Exposició d’obres: Les obres impreses seran exposades a la Parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell del 1 de desembre al 7 de gener de 2018 com a colofó i difusió de les celebracions dels 150 anys de la parròquia.

També es podran visualitzar totes les obres presentades en la galeria fotogràfica disponible a la web de la parròquia www.purissimasabadell.org a partir del dia de la proclamació dels premis

Notes:
  • L’autor serà l’únic responsable del contingut de l’obra.
  • Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.
  • Les obres premiades restaran en poder de la Parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell, que es reserva el dret de publicar-les lliurament, fent constar el nom de l’autor.
  • L’organització posarà la màxima cura en la conservació de les obres i no es farà responsable de cap deteriorament o pèrdua.
  • La participació en aquest concurs comporta la total acceptació de les presents bases, així com que l’organització pugui fer ús de les imatges per a difondre-les en els seus mitjans.
  • Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora