DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El Dia Internacional de les Dones, reconegut per les Nacions Unides per denunciar la desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

El 55% dels participants de Càritas Diocesana de Terrassa són dones. Les llars més vulnerables són les que tenen infants al seu càrrec, suposen un 58% de les que atenem, però en especial les més vulnerables són les que tenen un sol progenitor, aquestes són un 20% i gairebé en la seva totalitat es tracta de mares.

Des de Càritas treballem per donar a cada persona els recursos necessaris personals i professionals per poder ser autònom. En aquest sentit com a projectes específic per a dones els oferim els materns-infantils, com a resposta al percentatge de dones que han de tenir cura dels fills soles.

Per altra banda, detectem i denunciem com a l’hora d’incorporar-se al món laboral, les dones continuen trobant obstacles tan sols pel fet de ser dona; plantejant-los la maternitat, la jornada laboral amb conciliació familiar, o rebent una retribució inferior a la dels homes per realitzar la mateixa feina. I mentre que als homes se’ls continua requerint per tasques més físiques, a les dones se les sol·licita per tasques de la llar, en les quals a dia d’avui malgrat haver-se regularitzat, no s’ha generalitzat la realització de contractes laborals. A Càritas creiem en un futur igualitari per a homes i dones.